15. Вершы аб надзеі

 

Анатолій Балуценка

http://ab24b.narod.ru

 

 

4030     ЦУД

 

Чаканне цуду, на яго надзея,

Заўсёды дадае жыццёвых сiл,

Душа iначай сумам захварэе

I не прыдбае летуценных крыл.

 

Нiколi ёй не песціцца ў нябёсах,

Не ўбачыць ветразi на караблi,

Не адчуваць красы ў ранковых росах,

А толькi блукаць вечна па зямлi.

 

30.07.2000

 

Home Page     Змест

 

4143     НАДЗЕЯ НА СЯБЕ

 

Ад надзеiслабая уцеха,

Спадзявацца на яе дарма,

Прагучыць яна, як быццам рэха,

Гул прайшоў, а спраў зусiм няма.

 

Хоць надзея i дае падставы,

Ды душа ў бясконцай барацьбе,

Ад другiх эфект занадта малы,

Спадзявацца трэба на сябе.

 

2.09.2000

 

Home Page     Змест

 

4291     СНЯГI

 

Хай абпякаюць моцна халады,

Шляхi завеi замятуць снягамi,

Надзея ёсць на лепшае заўжды,

Жаданая вясна не за гарамi.

 

Хай сэрца знемагае ад тугi,

Навала не працягнецца бясконца,

Збягуць вадой з душы яшчэ снягi,

Бо усмiхнецца ёй ласкава сонца.

 

8.10.2000

 

Home Page     Змест

 

4329     ГАЛОЎНАЯ ДАРОГА

 

Iшла замiнка за замiнкай,

Ад iх душой ужо знямог.

Шашою будзе цi сцяжынкай

Галоўная з маiх дарог?

 

Чакаю радаснага цуду,

Але яго няма, на жаль.

Мо стрэну новую пакуту

Цi ў мора шчасця магiстраль?

 

16.10.2000

 

Home Page     Змест

 

4465     СПАДЗЯВАННЕ

 

Сказала слiва: «Буду жыць адна,

Бо крону пышна упрыгожаць кветкi,

А скончыцца чароўная вясна,

I вырастуць мае плады-падлеткi».

 

Ды спадзявалась слiва так дарма,

Прыйшоў канец прыветлiваму лету,

Але плада нiводнага няма,

Не дачакацца слiў ад пустацвету.

 

6.11.2000

 

Home Page     Змест

 

4467     ПЛЁННЫ ВЫНIК

 

На жаль, не маю хоць маленькiх крыл,

Таму лятаць нiколi я не ў змозе,

Мяне дарожны пакрывае пыл,

Бо крочу па няходжанай дарозе.

 

Нялёгка мне iсцi па цалiне,

Але душой ў вандроўцы – не прыгонны,

Я веру: з часам цяжкi час мiне,

I вынiк можа апынуцца плённы.

 

6.11.2000

 

Home Page     Змест

 

4550     КВОЛАЯ НАДЗЕЯ

 

Ачкоцудоўны вынiк i жаданы,

Ды спее у душы заўжды дакор,

Як вынiк нават горай, чым паганы:

Жахлiвы недабор цi перабор.

 

Але нялёгка дачакацца хвалi,

Адчуць каб перамогу i уздым,

Бо iншыя сурова пахавалi

Надзею вельмi кволую, як дым.

 

14.11.2000

 

Home Page     Змест

 

4753     ЗЯЛЁНЫ ЛIСТ

 

Зялёны лiст сарвала з дрэва бура,

Вiхор панёс яго за акiян,

I крона пахiлiлася панура,

Як быццам сук зламаў ёй ураган.

 

Ўжо хутка лiсце дрэва пажаўцее,

Бо спакваля прыходзяць халады,

Але затое ў дрэва ёсць надзея:

У выраю зялёны лiст заўжды.

 

12.12.2000

 

Home Page     Змест

 

4755     IНАКШАЯ МЕРКА

 

Не спадзяваўся, не любiў, не верыў,

Не гаварыў пяшчотных светлых слоў,

Жыццё зусiм iнакшай меркай мерыў,

Пайшлi надзея, вера i любоў.

 

Пайшлi i больш не вернуцца нiколi,

Але без iх ў душы няма цяпла,

Каб не гiбець без шчасця i патолi,

Патрэбна, каб надзея хоць была.

 

14.12.2000

 

Home Page     Змест

 

4788     КРЫЛЫ ДЛЯ НАДЗЕЙ

 

Ляцiць надзея, нiбы птушка, ў неба,

Няхай не жораўтолькi верабей,

Але ў надзеi ёсць заўжды патрэба,

А мары – крылы моцныя надзей.

 

Калi складуцца у знямозе крылы,

Надзея, як падранак, упадзе,

Без мары свет становiцца нямiлы,

Няма прытулку для душы нiдзе.

 

22.12.2000

 

Home Page     Змест

 

4851     НЕ ПЛАЧУ

 

Не жадаю вельмi сумаваць,

Хаця трэба плакаць, я не плачу,

Боль душы умею ўтаймаваць,

Бо жыве надзея на удачу.

 

Бо не будуць шчыра спачуваць,

Прада мной пытаннi раздарожжа,

Калi прагна хочацца кахаць,

З боку мне нiхто не дапаможа.

 

2.01.2001

 

Home Page     Змест

 

4864     ПРОРВА

 

Калi справы ў выдатным парадку,

Няма гора i смутку ў жыццi,

Не заўжды лёс праз прорву дасць кладку,

Трэба падаць або абысцi.

 

На тым боцынадзея на шчасце,

А на гэтымбяда ад нягод,

I прыходзiцца ў прорву упасцi,

Бо працяглы страшыў абыход.

 

4.01.2001

 

Home Page     Змест

 

4868     СПАКОЙ

 

Надзея! Мяне назаўжды не пакiнь,

Скiруй мае думкi i крокi,

Хачу, каб у небе была толькi сiнь

I белыя толькi аблокi.

 

I кветкi вакол каб цвiлi на зямлi,

I сонейка ззяла ураннi,

Хачу, каб i шчасце, i радасць прыйшлi,

Знайсцi каб спакой мне ў каханнi.

 

4.01.2001

 

Home Page     Змест

 

4872     КАБ НЕ ЗГАСЛА НАДЗЕЯ

 

Хай хвалi грукочуць у бераг ракi,

Маланкамi ззяюць нябёсы,

Хай здрадзяць каханыя i сябрукi,

Ды з часам мiнаюць пагрозы.

 

Каханне, як кветка, квiтнець будзе зноў,

I ветрык ласкавы павее,

I прыйдзе падтрымка ад новых сяброў,

Каб толькi не згасла надзея.

 

5.01.2001

 

Home Page     Змест

 

4943     ЛАСКАВЫ БЕРАГ

 

Калi лёс хутка панясе па плынi,

То сэрца занямее ад тугi,

Бо ў бурным вiры аднаго пакiне,

Вакол страшаць крутыя берагi.

 

Ды зберагаць упарта трэба сiлы,

Прамень надзеi каб зусiм не згас,

Ласкавы бераг будзе i пахiлы,

Бяду любую лечыць толькi час.

 

16.01.2000

 

Апошні верш тэмы     Home Page     Змест

 

 

 

Сайт создан в системе uCoz