20. Вершы аб прыгажосці прыроды. Чароўная прырода.

 

Анатолій Балуценка

http://ab24b.narod.ru

 

 

5050     ЛЮБАЯ ВОСЕНЬ

 

Бабскае лета, ляцiць павуцiнне,

Лепш не бывае красы!

Любая восень душу не пакiне

Ўзiмку ў благiя часы.

 

3.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5411     ЖАРТ ВЯСНЫ

 

Быў цёплым люты, лiлась асалода,

Здавалась, што вясна прымае старт,

Ды у вясны – жаночая прырода,

Бо цеплыня – звычайны добры жарт.

 

1.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5420     ЖАДАНАЯ ВЯСНА

 

Гляджу на луг, на плынь ракi,

Ужо канчаецца прадвесне,

На крылах буслы i шпакi

Вясну жаданую прынеслi.

 

1.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5452     ЖАДАНЫ

 

Упалi росы на лугi,

Параспаўзалiся туманы,

I хмар вялiкiх ланцугi

Схавалi сонца дыск жаданы.

 

5.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5502     АКНО ДУШЫ

 

Чароўны час чакаю я даўно,

Каб вiшня зацвiла бялюткiм цветам,

I расчыню ў вясну душы акно,

Каб любавацца дзiўным боскiм светам.

 

12.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5589     РАМОНКI

 

Спеў лета пачаўся узнёслы i звонкi,

I радуе вока абшар,

Як сонейка ў белых аблоках, рамонкi –

Цудоўны зямлi боскi дар.

 

20.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5594     ЧАРОЎНАЯ ВЯСНА

 

Прыгажосць якую даў Ўсявышнi!

Я вясну чароўную люблю,

Бо пялёсткi абсыпаюць вiшнi,

Аздабляюць неба i зямлю.

 

21.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5596     ВЯСНОВЫ НАСТРОЙ

 

Асалода вясновых садоў,

З ёю нават няма параўнання,

Цвiтуць вiшнi i яблынi зноў,

I ствараюць настрой для кахання.

 

21.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5597     КЛIЧА ЛЮБОЎ

 

Ўжо вяртаюцца буслы дамоў,

Ад вякоў зберагаюць парадак,

Бо iх клiча упарта любоў,

Яны ў дзюбах нясуць буслянятак.

 

21.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5598     ВЯСНОВАЕ КАХАННЕ

 

Час вясновы узнёслы якi!

Ў душы плёскаюць хваляй жаданнi,

Заспявалi у кронах шпакi,

Песнi iх аб вясновым каханнi.

 

21.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5599     ЖАДАНЫ ЧАС

 

Песнi шчасця спявае пчала,

Ў садах кветкi льюць водар духмяны,

Бо вясновая радасць прыйшла,

Час кахання, час сэрцу жаданы.

 

21.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5613     ВЯСНОВЫ МАРОЗ

 

Злуецца часамi вясновы мароз,

Хай трохi яшчэ паблукае,

Не ў змозе чакаць i цвiце абрыкос,

I вiшня вясну сустракае.

 

24.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5659     ПЕРШЫЯ КРОКI

 

Зiмовы мароз ужо надта далёкi,

I болей душу не гняце,

Упарта вясна робiць першыя крокi,

Снег сыпле, бо вiшня цвiце.

 

1.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5689     ВЯСНОВЫЯ СНЯГI

 

Зiма мiнула, скончылась пакута,

I больш няма у яблынькi тугi,

Бо ззаду моцных халадоў атрута.

Цвiце. Мятуць вясновыя снягi.

 

5.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5714     ТВАРЭЦ I БОГ

 

Чароўная Вялiкая Прырода!

Яе адзiнства – велiчны пралог,

Ды ёсць у разуменнi перашкода,

Прырода, пэўна, i Тварэц, i Бог.

 

8.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5715     МАЛЮНКI ВЯСНЫ

 

Зiма сцюдзёная, няйначай,

Ды ў тым яе няма вiны,

Пад снежнай коўдраю я бачу

Малюнкi будучай вясны.

 

8.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5716     УКРАСА ЖЫЦЦЯ

 

Усход i захад, захад i усход,

Яны не толькi вымярэнне часу,

Iдзе бясконца iхнi карагод,

Дае натхненне i жыцця украсу.

 

8.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5729     ЛАСКАВЫ ДЗЕНЬ

 

Вясна прабегла, як алень,

I кветкi адцвiлi iмгненна,

Цяпер ў ласкавы летнi дзень

Грэць будзе сонейка нязменна.

 

9.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5738     ЯБЛЫНЕВЫ ДЫМ

 

Прыгожа, як вясна адзене кветкi,

Ў садах буяе яблыневы дым,

Як цуд, малюнак, ды ён вельмi рэдкi,

Цвет ападзе, i скончыцца уздым.

 

10.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5739     ЗОЛАТА ПЛАДОЎ

 

Праходзiць хутка белых яблынь дзiва,

Спадуць пялёсткi, нiбы снег, на дол,

Звычайна лета прабяжыць iмклiва,

Ды ўзнёсласць дае золата пладоў.

 

10.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5834     УЗДЫМ У ДУШЫ

 

Мядовыя лугi, ў блакiце неба,

I рэчкi плынь у ззяннi залатым,

Душы натхнення лепшага не трэба,

У ёй ад дзiўнай прыгажосцi ўздым.

 

25.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5839     ДЫВАНЫ ЧАСУ

 

Адзiн дыван, пасля зусiм другi

Час хутка рассцiлае пад нагамi,

Вясновых кветак белыя снягi

Зiмовымi змяняюцца снягамi.

 

27.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5905     УРАЖАННI

 

Дамоў цудоўныя уражаннi нясу,

Хоць прарыбачыў цэлы дзень без толку,

З натхненнем назiраў чароўную расу,

I ў кроплях бачыў сонца i вясёлку.

 

3.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5919     ЧЫРВОНЫ ЯБЛЫК

 

Упрыгожваюць кветкi зямлю,

Iх чароўнай вясною мiльёны,

Ды я яблыньку шчыра люблю

Больш за яблык духмяны чырвоны.

 

5.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5922     АГОНЬ I ВАДА

 

Краса агню i прыгажосць вады!

Няма мiлей для позiрка нiчога,

Калiсьцi людзi бачылi заўжды

У iх праяве праведнага Бога.

 

5.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5923     ЧАРОЎНАЯ СIЛА

 

Бяру у рукi грудачкi зямлi,

Не бачу, ў чым чароўная iх сiла,

Ды ураджай штогод даюць палi,

Iнакш жыццё б у вечнасць рух спынiла.

 

5.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5931     ЗАМАЛЁЎКА

 

Зара закату загарэлась,

Знянацку знiкнуўшы затым,

Зазiхацелi зырка зоркi

Здалёку ззяннем залатым.

 

6.06.2001

 

Апошні верш тэмы           Home Page     Змест

 

 

 

Сайт создан в системе uCoz