21. Вершы аб шчасці

 

Анатолій Балуценка

http://ab24b.narod.ru

 

 

5008     ЗАЦIШАК

 

Калi студзёны вецер дзьме бясконца,

Бо шчасце не сустрэлася ў жыццi,

Каб трошачкi душу сагрэла сонца,

Зацiшак трэба хоць-якi знайсцi.

 

26.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5012     ВЯСНОВЫ СОН

 

Пасумую i паплачу

Па былой вясне,

Шчасце толькi часам бачу

У вясновым сне.

 

27.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5022     КАНЕЦ ШЧАСЦЮ

 

Нiбы сонца, расцвёў па вясне дзьмухавец,

Ды сустрэў нечакана замiнку,

Прыйшоў шчасцю i радасцi хуткi канец:

Праз мурог пратапталi сцяжынку.

 

30.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5023     ШЛЯХ ДА ШЧАСЦЯ

 

Упарта шукаю да шчасця свой шлях,

Iду праз лясы i балоты,

Ды шчасце, напэўна, жыве на гарах,

А дол – без любвi i пяшчоты.

 

30.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5049     СЦЕЖКА ДА ШЧАСЦЯ

 

Не заўсёды суровай быць можа зiма,

I яна падарыць здатна шчасце,

Там, дзе летам дарогi к каханым няма,

Па вадзе можа сцежку пракласцi.

 

3.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5078     ХВАЛI ПЯШЧОТЫ

 

Аб шчасцi бярозы вясною спявалi,

Якое прыносiць любоў,

Лiлiся пяшчоты цудоўныя хвалi,

Растала каб сэрца дубоў.

 

7.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5090     НЕДАЛЁКI ЕЛЬНIК

 

Цудоўны i прыгожы лес высокi,

Ды ў iм заўжды магчыма заблукаць.

Мо лепей выбраць ельнiк недалёкi,

Ад водару каб шчасце атрымаць?

 

9.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5092     ЖАНОЧАЕ ШЧАСЦЕ

 

Жаночае шчасце чамусьцi шчарбатае,

Шэрымi робiць гады,

Мо шчасце пабачыла кожная пятая,

Iншыя ў горы заўжды.

 

9.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5096     АСАЛОДА ШЧАСЦЕМ

 

Капёж вясновы i зiмовы лёд,

Яны заўсёды непарыўна разам,

Ад летнiх кветак будзе яшчэ мёд,

I асалода шчасцем прыйдзе з часам.

 

10.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5121     ЦЯГНIКI

 

Пранеслiся гады, як цягнiкi,

I з радасцi груз везлi, i з напасцi,

Але яшчэ дагэтуль нiякi

Супынкi не сустрэў пад назвай «Шчасце».

 

16.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5122     ЦУДОЎНЫ ШЛЯХ

 

Я ў марах iду па цудоўным шляху,

I радасць ствараю ў уяве,

У думках шчаслiвай заўжды быць магу,

Хоць шчасця няма ў самай справе.

 

16.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5123     ВЫНIК У КАХАННI

 

Стрымаць немагчыма плынь бурнай ракi,

Разбурыць любую плацiну,

I вынiк ў каханнi таксама такi,

Калi замiнаць моцна сыну.

 

17.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5131     ЧОВЕН ШЧАСЦЯ

 

Човен шчасця рвецца плысцi,

Ды на рэчцы мелiна,

Не знайсцi пакуль што выйсце.

Мо паводку дасць вясна?

 

18.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5190     КВЕТКА ШЧАСЦЯ

 

Кветку шчасця я шукала ў лузе,

Ў лесе, ў полi бегла па мяжы,

Але падказаў з буслянкi бусел:

«Шчасце трэба будаваць ў душы.»

 

26.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5235     СВАЁ ШЧАСЦЕ

 

П'ю шчасце я кроплямi часам,

Але пакутуе душа,

Заўсёды быць хочацца разам,

Каб пiць сваё шчасце з каўша.

 

5.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5240     КАВАЛАК ШЧАСЦЯ

 

Вiруе ў сэрцы толькi неспакой,

Бо шчасце не ўдаецца здабыць цалкам,

Ўжо дацягнулась да яго рукой,

Схапiла, не здаволiлась кавалкам.

 

6.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5242     ЗЯМНОЕ ПРЫЦЯЖЭННЕ

 

Няшчасце – як зямное прыцяжэнне,

Нiяк не выйсцi за яго мяжу,

Трымае моцна кожнае iмгненне.

Як ў космас скiраваць сваю душу?

 

6.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5271     ЦУД

 

За шчасцем бясконца iдзе паляванне,

Здараецца часам i цуд,

Удасца дакладна уцэлiць ў каханне,

Душу каб пазбавiць пакут.

 

12.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5310     СМАК ПАЛЫНУ

 

Калi штодня бясконца мёд i мёд,

То з горкi шчасця хочацца ў далiну,

Лепш нават быць ў знямозе ад маркот,

Прыемней надта горкi смак палыну.

 

16.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5311     СКАРБ ШЧАСЦЯ

 

Скарб шчасця, як заўсёды, невялiчкi,

Яго зусiм, як быццам, не было,

Iмгненнi шчасця, як палёт у знiчкi,

Кароткае, ды зыркае святло.

 

16.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5324     ШЛЯХI ДА ШЧАСЦЯ

 

Да шчасця цяжка вызначыць шляхi,

Бо невядома нейкая прыкмета,

Не зведаць каб адчаю i тугi.

Што лепей: цi каханне, цi асвета?

 

18.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5325     ЗНАХОДЗЯЦЬ РЭДКА

 

Яго шукаюць там, дзе не паклалi,

I не стаiць на вабным скарбе метка,

Надзейна лёсы цэнны скарб схавалi,

Таму знаходзяць шчасце вельмi рэдка.

 

18.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5347     ЗАЛАТАЯ ДАРОЖКА

 

Месяц дарожку праклаў залатую

Ў чорнай, як вугаль, вадзе.

Можа пакажа сцяжыначку тую,

К шчасцю якая вядзе?

 

22.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5349     ЗОРКА ШЧАСЦЯ

 

Хочацца стрэць мне свайго шчасця зорку,

Глянуць ёй ў ветлiвы твар.

Можа зайсцi на высокую горку,

Каб не было вакол хмар?

 

22.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5366     СУСТРЭЧА З ПЯШЧОТАЮ

 

Сонца ловiць сланечнiк з ахвотаю,

Круцiць следам за iм галаву,

Бо прыемна сустрэцца з пяшчотаю,

Заўжды хiляцца душы к цяплу.

 

26.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5377     АДВАРОТНЫ БОК

 

Чалавек на шчасце нарадзiўся,

Ды з iм сустракаўся не заўжды,

Таму з часам з думкай пагадзiўся:

Шчасце – адваротны бок бяды.

 

28.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5386     СКНАРЛIВАЯ РУКА

 

Хто зразумець няздатны жабрака

I падзялiцца шчасцем не жадае,

Бо у яго скнарлiвая рука,

Ён часам шчасце цалкам сам страчае.

 

29.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5390     ШЛЯХ ДА ШЧАСЦЯ

 

Заблыталiсь вясновыя сцяжынкi,

Бо гразка, не праехаць, не прайсцi,

Часамi нават сыплюцца сняжынкi,

А хочацца да шчасця шлях знайсцi.

 

29.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5392     ЦЯГНIКI ШЧАСЦЯ

 

Звiняць рэйкi i грукочуць колы,

Бо бягуць да шчасця цягнiкi,

Лёс мой, нiбы саламiнка, кволы.

Мо яшчэ супынiцца якi?

 

30.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5414     ЦЯГНIКI ШЧАСЦЯ

 

Вясною душы цеплынёй сагрэты,

Напрамкаў шмат, ды выбiраць якi?

Вясна дае купэйныя бiлеты,

Бягуць па рэйках шчасця цягнiкi.

 

1.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5415     ПЕРШЫЯ КРОКI

 

Вясна, блакiт i белыя аблокi,

Як iзумруд, зялёная трава,

Я першыя раблю ў каханнi крокi,

I круцiцца ад шчасця галава.

 

1.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5417     АПТЫМАЛЬНЫ ШАНС

 

Каханне ўсiм без перашкоды

Дае свой аптымальны шанс,

Ды шчасце маюць не заўсёды,

Бо лiчаць – толькі быў аванс.

 

1.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5418     НУЛЬ

 

Жанчына без мужчыны – проста нуль,

Нулей, калi красуня, значна болей,

Няма адзiнкi перад ёй пакуль,

Шлях к шчасцю не спаткаецца нiколi.

 

1.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5432     ДРАБIНКА ШЧАСЦЯ

 

Да шчасця я цягну руку даўно,

Каб ухапiць сабе хаця б драбiнку,

Ды лёс смяецца горка нада мной,

Не выцягнуць свой лот за павуцiнку.

 

3.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5453     БАРАЦЬБА

 

Iдзе за шчасце барацьба,

Пад сонцам месца вельмi мала,

Ад чорных хмар ў душы журба,

А хочацца, каб сонца ззяла.

 

5.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5470     МАГНIТ КАХАННЯ

 

Шчасце – як iголка ў стозе сена,

Пошук яе з глупствам на мяжы,

Ды яно знаходзіцца нязменна,

Як магнiт кахання ёсць ў душы.

 

7.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5476     СЦЯЖЫНАЧКА ШЧАСЦЯ

 

Лепей хай сцяжыначка у полi,

Ды абапал шчасце цэлы час,

Чым шаша, але на ёй паволi

Кволы прамень шчасця цалкам згас.

 

8.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5482     МАРА I ЯВА

 

Адмяжаваць як шчасце ад бяды?

Аб шчасцi вельмi розная уява,

Ды шчасце сустракаецца заўжды,

Калi ажыццяўленне мары – ява.

 

9.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5492     НЕПРЫМЕТНАЕ ШЧАСЦЕ

 

Здароўе непрыметнае заўжды,

Маленькая хвароба – нiбы драма,

Душа ў пакутах цяжкiх ад бяды.

А шчасце непрыметнае таксама.

 

10.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5516     ГРОНКА ВIНАГРАДУ

 

Як вiшаняк на старай вiшнi, дзён

Было шчаслiвых, ды яны ўсе ззаду,

Не трэба мне, каб iх было мiльён,

Прынамсi, хаця б гронка вiнаграду.

 

13.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5529     ПОМНЮ

 

Трывае шчаслiвая доля ў жыццi,

Як чыстыя белыя росы,

Ды помню, што могуць раптоўна прыйсцi

I чорныя долi палосы.

 

15.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5541     ДАЛЁКI ВЫНIК

 

Вядуць ў невядомасць жыццёвыя крокi,

Таму кожны цяжка ступiць.

Цi можа шчаслiвым быць вынiк далёкi,

Цi будзе адвечна любiць?

 

16.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5579     ВЯСЁЛКА ШЧАСЦЯ

 

Заўсёды шчасце, хаця кволае, прыйдзе,

Вялiкага чакаць амаль без толку,

Хоць расплывецца, нiбы масла па вадзе,

Ды здатна ў прамянях ствараць вясёлку.

 

20.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5580     ХОЛАД У СЭРЦЫ

 

Здабыць шчасце няўдалыя спробы

Час ад часу бясконца раблю,

Хачу ўзор адшукаць да спадобы,

Ў сэрцы холад: яшчэ не люблю.

 

20.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5582     ШЧАСЛIВЫ ЦЯГНIК

 

Стукаюць колы па рэйках упарта,

Хутка бягуць цягнiкi,

Але на кожны садзiцца не варта.

Ды з iх шчаслiвы якi?

 

20.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5603     ЧАКАЮ ШЧАСЦЯ

 

У кнiзе жыцця за абзацам абзац

Мiнулае з болем чытаю,

Там шчасця няма, толькi кепскi эрзац,

Сапраўднага шчасця чакаю.

 

22.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5604     ЛЕТНЯЕ ШЧАСЦЕ

 

Вясновыя скончылiсь страсцi,

Далёка час зiмнiх акоў,

Мне лета спявае аб шчасцi

I дорыць удосталь любоў.

 

22.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5608     СПАТКАЦЬ ВЯСНУ

 

Пазнаў зiмовых халадоў цану,

Калi было у шэрых хмарах неба,

Сустрэць сваю чароўную вясну,

Каб шчасце мець, абавязкова трэба.

 

23.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5654     ЦЯРНIСТЫ ШЛЯХ

 

Як садзяць – яму месца на краях

Або стаяць патрэбна пры парозе,

У шчасця цяжкi i цярнiсты шлях,

Хаця яно жаданае у лёсе.

 

30.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5713     ПIК ВЯСНЫ

 

Цвiценне – найвышэйшы пiк вясны,

Калi ад шчасця i натхнення млосны,

Калi не б'юць няшчадна перуны,

Але праходзяць вельмi хутка вёсны.

 

8.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5732     АДЗIНЫ КРОК

 

Падманнае люстэрка у вады,

Пачнецца бура – хвалямi накрые,

Адзiны крок ад шчасця да бяды,

Пачуццi ёсць i добрыя, i злыя.

 

10.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5737     ЧАКАННЕ

 

Чакала доўга шчасце i каханне,

Бо ведала, якая iм цана,

Было працяглым, як зiма, чаканне,

Яны мiнулi хутка, як вясна.

 

10.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5752     ЖАНОЧАЕ ШЧАСЦЕ

 

Шчасце – калi дастаткова ўсяго,

Ззяе усмешка на твары,

Ранкам i ўвечары бачу яго,

Явай становяцца мары.

 

13.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5774     ПАВОДКА

 

Ў маёй руцэ яе рука,

Ад шчасця на душы салодка,

Пачуццяў бурная рака

Мяне панесла, як паводка.

 

17.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5776     КАРАНI КАХАННЯ

 

Шукаюць вiльгаць ўпарта каранi,

Iначай не пазбегнуць завядання,

Як жораў, ляцiць шчасце ў вышынi,

Калi ссыхаюць каранi кахання.

 

17.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5780     ПАЖАР КАХАННЯ

 

Ўраз прагарае вязанка лаўжу,

Хутка згасае пажар,

Лепш выбiраць для кахання душу,

Шчасця не дасць толькi твар.

 

17.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5786     НАЎЗДАГОН

 

Я аб дзiвосным шчасцi бачу сон,

Хай за душу пяшчотаю кране,

Крычу чакаць, iмчуся наўздагон,

Але яно не слухае мяне.

 

19.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5813     ТРАВА I ВЕРАСЫ

 

Цвiла трава i марыла аб шчасцi,

Ды на зямлю упала ад касы.

Чаму зусiм не ведаюць напасцi,

Квiтнеюць нават ўвосень верасы?

 

21.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5859     НЯЎЛОЎНАЕ ШЧАСЦЕ

 

Я шчасця кропелькi шукаў,

Яно няўлоўным мне здавалась,

Памiж дзвюх сосен заблукаў,

Пад трэцяй шчасце адшукалась.

 

29.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5872     РУЖЫ ШЧАСЦЯ

 

Занудзiлась па сонейку вясна,

Бо дакучаюць непагадзь i сцюжы,

Для радасцi яна ў жыццi дана,

Каб у душы квiтнелi шчасця ружы.

 

31.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5911     ВЯСНОВЫ ЦВЕТ

 

Вясновы цвет даў вельмi шмат падстаў,

Што шчасце надыходзiць без замiнкi,

Ды аблятаць ён паступова стаў,

I засталiся завязi адзiнкi.

 

4.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5914     СКАРБОНКА ДУШЫ

 

Шчасце шчодрае не звонку,

А схавалася ўнутры,

Расчыняй душы скарбонку,

Шчасце жменямi бяры.

 

4.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5915     СПАДЗЯВАННЕ

 

Заўжды на шчасце спадзяванне

Здаецца скарбам залатым,

Калi няспелае каханне,

Яно развеецца, як дым.

 

4.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5932     КВЕТКI

 

Кветкi – радасць i бяда,

Шчасце абяцалi,

Яно збегла, як вада,

Кветкi хутка звялi.

 

7.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5945     ВЕТРАЗI КАХАННЯ

 

Шчасце дорыць шчодрая вясна,

Ветразi кахання напiнае,

Ды пад воднай гладдзю мелiна

На яго надзей не пакiдае.

 

9.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5949     НОНСЭНС

 

Няма нi акiяна, анi мора,

Каб к шчасцю плыць на белым караблi,

Неспадзявана сустракае гора,

Бо карабель – як нонсэнс на зямлi.

 

10.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5950     ВЁСНЫ

 

Прайшла яшчэ чароўная вясна,

Даўно чакаю шчасця я ад вёсен,

Ды не прынесла радасцi яна,

Усё нязменна, як карона сосен.

 

10.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5962     ВЫБРАННIЦА ДУШЫ

 

Буяе радасць без мяжы,

Аб шчасцi ўсё вакол гаворыць,

Калi выбраннiца душы

Усмешку сцiплую падорыць.

 

11.06.2001

 

Апошні верш тэмы           Home Page     Змест

 

 

 

Сайт создан в системе uCoz