2. Вершы аб думках, разважаннях, парадах

 

Анатолій Балуценка

http://ab24b.narod.ru

 

 

5007     ПЛАЧ ПА КРАСЕ

 

Плакала чарэшня па красе:

Кветак засталося вельмi мала,

Хоць вэлюм вясновы мелi ўсе,

Вяршалiну бура паламала.

 

26.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5010     ЦУДОЎНЫЯ АБЛОКI

 

Цудоўныя бялюткiя аблокi,

Здаецца: iх красе няма цаны,

Калi запоўняць небасхiл высокi,

То затуляюць сонца i яны.

 

26.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5011     НЕ ЗГIНАЦЦА

 

Не трэба згiнацца ад драмы,

Пускаць ў сваё сэрца тугу,

Чакаюць i пасткi, i ямы

На доўгiм жыццёвым шляху.

 

26.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5037     ЦЯЖКА БЕЗ ТУРБОТ

 

Ўзiмку без снегу зямля зсумавалась,

Цяжка зусiм без турбот,

Хай бы шчаслiвая доля спаткалась:

Дала маленькi сумёт.

 

1.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5046     ВОДАР КВЕТАК

 

Прыемны, як цуд, водар лiпавых кветак,

Не вабiць цвет яблынi так,

Але, як сканчаецца звонкае лета,

У яблык ёсць водар i смак.

 

3.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5085     РАДНЯ ВЯСЁЛАК

 

На крылах матылькоў гараць вясёлкi,

Паверыць цяжка, што да iх раднi

Належаць генетычна аднакроўкi:

Жахлiвыя, як змеi, вусянi.

 

9.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5117     НЕ РАЗГЛЯДЗЕЦЬ

 

Вакол раскiнуўся туман,

Iмжа вiсiць, абрыдла слота,

Не разглядзець шлях: дзе падман,

А дзе цудоўная пяшчота.

 

15.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5119     ПУСТАЗЕЛЛЕ

 

Знiшчалi заўжды пустазелле упарта,

Каб чыстаю стала ралля,

Ды спёка пачала пячы не на жарты:

Без вiльгацi ссохла зямля.

 

15.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5132     ХАЛОДНЫ ПОПЕЛ

 

Гарыць касцёр i полымя шугае,

Iскрынак зачароўвае палёт,

Ды вынiк сумны у канцы чакае,

Халодным стане попел, нiбы лёд.

 

18.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5134     ПРЫГАЖОСЦЬ МАТЫЛЬКА

 

Ўдзень матылёк падобны на вясёлку,

Ды прыгажосць не разглядзець ўначы,

Пры вогнiшчы глядзець на ўзор без толку,

Ён крылы можа моцна абпячы.

 

18.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5138     ДУБОК

 

Жолуд на зямлю упаў няшчасны,

Мерз пад снегам, пад дажджамi мок,

Але дзень прыйшоў вясновы ясны,

I з яго праклюнуўся дубок.

 

19.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5161     МУХА Ў МЁДЗЕ

 

Прывабны i жаданы мёд,

Яго спрабуюць пры нагодзе,

Ды ў iм вытокi ўсiх нягод:

Страчае волю муха ў мёдзе.

 

22.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5181     КРОК ДА ЗГУБЫ

 

Калi зайшоў ў балота незнарок,

То перайсцi не трэба намагацца,

Бо на шляху да згубы кожны крок,

Адразу лепш на цвёрды грунт вяртацца.

 

24.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5186     ВЕРАБ'I

 

Вялiкiх i прыгожых птушак шмат,

Але яны у вырай адлятаюць,

Пакуль вясною вернуцца назад,

То вераб'i душу атаграваюць.

 

25.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5188     КОЛЬКI ЁСЦЬ?

 

Уцякаюць гады i стагоддзi,

А наперадзе колькi iх ёсць?

Робiм шкоду бясконца прыродзе,

Бо знiшчаем яе прыгажосць.

 

26.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5194     СУНIЧНАЯ ПАЛЯНА

 

Сунiцы скардзiлiсь на сосны нездарма,

Бо сонейка у iх занадта мала,

Лес спiлавалi, i зусiм яго няма,

Сунiчная паляна з iм прапала.

 

26.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5195     КУСТ РУЖЫ

 

Зрывалi кветкi, гараваў куст ад пакут,

Здавалась, што канца няма абразам,

Ды назаўсёды знiк чырвонай ружы цуд,

Бо плуг рашыў усе праблемы разам.

 

26.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5198     ЯК ПТУШАЧКА

 

Нiяк не расцягнуць звыш нормы гумку,

Заўжды гранiцу моцнасцi мiне,

Як птушачку, злавiць нялёгка думку,

Калi яна ляцiць амаль што ў сне.

 

27.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5218     ГАЛАВЕШКА

 

Пагасла вогнiшча, ды галавешка тлее,

Нястрымна толькi без агню чадзiць,

Але яна выдатна полымем сагрэе,

Старанна як яе паварушыць.

 

2.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5219     ЛЮТУЮЦЬ ХАЛАДЫ

 

Здаецца, што блiжэй да сонца спёка,

Хутчэй забрацца хочацца туды,

Ды на гару калi зайсцi высока,

Бясконца там лютуюць халады.

 

2.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5227     ВЫСОКАГОРНЫ ТУПIК

 

Вяршыня вабiла чароўнаю красою,

Ды апынуўся надта вострым пiк,

Адсутнасць месца не дае цяпер спакою:

Высокагорны трапiўся тупiк.

 

4.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5245     ЛУГАВЫЯ КВЕТКI

 

Хай лепей будуць кветкi лугавыя,

Чым ружы, што ў букеце адцвiлi,

Бо да спадобы мне яны жывыя

У мурагу цудоўным на зямлi.

 

7.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5247     ТРАВЫ

 

Адным лепш заўжды толькi росныя травы,

Другiм – ў ззяннi сонца трава,

Бо водар духмяны i выгляд цiкавы,

Аж кругам iдзе галава.

 

7.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5248     МАГУТНЫЯ ДУБЫ

 

Час пройдзе, i саспеюць жалуды,

Сарве з галля iх моцнымi вятрамi,

Вясною прарастуць, каб праз гады

Самiм iм стаць магутнымi дубамi.

 

8.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5250     МАГУТНАЕ I МОЦНАЕ

 

Ўсё слабае зрастае i сталее,

Але, калi праходзiць шмат гадоў,

Магутнае i моцнае слабее,

Ржавее сталь, сяброўства i любоў.

 

8.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5253     НЕПРЫСТУПНАЯ КРЭПАСЦЬ

 

Непрыступных крэпасцей няма,

З каменю, бетону, нават сталi,

Бакi сiлы трацiлi дарма,

Будавалi, потым разбуралi.

 

8.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5294     ПЕРАМОЖНАЯ ДАРОГА

 

Лепш вельмi доўгi марафон на ўсё жыццё,

Чым надта хуткая у спрынце перамога,

Незадаволенасцi прыйдзе пачуццё,

Бо пераможная не кожная дарога.

 

15.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5295     КРУТЫЯ СХIЛЫ

 

Хай лепш заўжды ў жыццi крутыя схiлы,

Знямога у бясконцай барацьбе,

Чым лёгкi шлях, але душы нямiлы,

Калi абрыдлым станеш сам сабе.

 

15.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5302     ЗАЛАТЫЯ ПЯСЧЫНКI

 

Плынь пясчыначкi гонiць па дну ручая,

Iм спакою няма i супынкi,

Ды для кожнай знаходзiцца пара свая.

Мо таму залатыя пясчынкi?

 

16.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5304     СКАЛА I ТРАВIНКА

 

Каханая – як гордая скала,

Iначай – як травiнка пры дарозе,

Скала заўсёды моцнаю была,

Стаптаць заўжды травiнку кожны ў змозе.

 

16.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5307     ДУЖЫ ЧАС

 

Час перамеле гора, нiбы млын,

I радасць перамеле, бо ён дужы,

Хай горкi яму стрэнецца палын,

Цi з водарам цудоўным будуць ружы.

 

16.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5326     ЛЕПЕЙ СЕРАБРО

 

Калi на медзi пазалота,

Здалёк здаецца, што дабро,

Каханне пройдзе i пяшчота.

Мо лепей выбраць серабро?

 

18.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5335     КРЭПАСЦI

 

Як крэпасцi упарта не здавалiсь,

Iх доля па благiм шляху вяла,

Вароты усё роўна адчынялiсь,

Няшчадна ўсё знiшчалася да тла.

 

20.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5337     ЖАРТЫ З АГНЁМ

 

Хто жартаваць з агнём заўсёды звык,

У полыме яго праз час згарае,

Не здатны супынiцца ўраз цягнiк,

Ён на шляху, на жаль, ўсё разбурае.

 

20.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5344     ЗАЛАТАЯ ЯВА

 

Заўсёды лепей горшага чакаць,

Але, як значна лепей будзе справа,

То можна добры настрой атрымаць,

Бо залатой тады здаецца ява.

 

21.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5358     БЕЛЫЯ АБЛОКI

 

Белыя прыгожыя аблокi,

Радасны i светлы майскi дзень,

Але настрой не для ўсiх высокi,

Бо даваць аблокi здатны цень.

 

24.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5367     АКСАМIТНЫ МОХ

 

Аксамiтны мох жаданы,

Прыгажэйшы, чым трава,

Выгляд у яго падманны,

Бо пад iм заўжды дрыгва.

 

26.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5368     БЯСПЛАТНЫ СЫР

 

Калi дарма, то ласы на прынаду,

Плынь панясе, закруцiць моцна вiр,

Жадаў дажджу, а дачакаўся граду,

Бясплатны будзе толькi ў пастцы сыр.

 

26.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5372     ХВАЛЬБА

 

Хвалiлась знiчка, што заззяла зырка,

Свяцiла зорка цьмяна цэлы час,

Цана хвальбы як ў абаранка дзiрка,

Згарае знiчка i знiкае ўраз.

 

26.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5387     ДВА ШЛЯХI

 

Калi знянацку звер трапляе ў пастку,

Вiсiць на валасiначцы жыццё,

Ёсць два шляхi: цi страцiць цела частку,

Або пайсцi навечна ў небыццё.

 

29.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5397     МУХАМОР

 

Квяцiсты, нiбы клоун, мухамор,

I шапачка нагадвае вясёлку,

Ён свецiцца ярчэй вясновых зор,

Атрута ў iм, краса яго без толку.

 

30.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5398     ЦНАТЛIВАСЦЬ

 

Заўсёды ў ранковыя росы

Зрэзае цнатлiвасць каса,

Не трэба лiць горкiя слёзы,

Бо ссохне на лузе краса.

 

30.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5400     МАЛА ВЕРЫ

 

Ў агнi загартавацца здатна сталь.

Калi наросхрыст адчынiлiсь дзверы,

Без барацьбы за iдэал, на жаль,

У веры нават вельмi мала веры.

 

30.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5410     «НЕ» ЦI «ТАК»?

 

Як «Не» казаць, крок, мабыць, да бяды,

Пытанне можа больш не паўтарыцца,

Не выпадае «Так» казаць заўжды,

Бо можна непапраўна памылiцца.

 

1.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5423     ЖОРСТКI ВЫНIК

 

Што лепей: ружы звянуць на кусту

I на зямлю ссыпаць свае пялёсткi

Або з хрустальнай вазы пiць ваду?

Хоць вынiк i другi, i першы – жорсткi.

 

2.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5424     ДОБРАЯ РАЛЛЯ

 

На старт жыцця лёс больш ужо не верне,

Як выбраць камянiстую зямлю,

Каб значны ураджай прынесла зерне,

Шукаць патрэбна добрую раллю.

 

2.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5426     ЧОРНАЕ ШКЛО

 

Выхоўваць нельга у ружовых акулярах,

Тугi каб у каханне не прыйшло,

Няма сапраўднасцi жыцця нiколi ў марах,

Праз чорнае глядзiць сапраўднасць шкло.

 

2.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5435     ЦIХАЕ БАЛОТА

 

Шчаслiвым больш нiчога не ахвота,

Душа змяняе рамантычны строй,

Здаволенасцi цiхае балота

Не скалыхнуць нi вершам, нi вясной.

 

3.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5436     БОЛЬ ГАЛОДНЫХ

 

Што аднаго невыказна хвалюе,

Другiх не ў змозе нават турбаваць,

Бо сыты боль галодных не адчуе,

Пакуль лёс боль не дасць паспрабаваць.

 

3.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5437     ЗДЗЕКI

 

Камні коцяцца толькі ў далiну,

Як не будзе спакою гарам,

Разгайдаюць вятры вяршалiну,

Здзекi трэба трываць караням.

 

3.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5438     ШЭРЫ КАМЕНЬ

 

Казаў ўсiм яблык, што занадта непрыгожы

Той шэры камень, што пад яблыняй ляжаў,

Але галiнку незнарок крануў прахожы,

Разбiўся яблык, бо моц каменю пазнаў.

 

4.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5496     НА МЯЖЫ

 

Што памiж шчасцем i няшчасцем на мяжы,

Памiж нянавiсцю вялiкай i каханнем?

Пустая толькi абыякавасць ў душы,

Нi кроплi нават не кранутая жаданнем.

 

11.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5562     МУДРЫ РАК

 

Можа рак i перадам хадзiць,

Але пры сустрэчы з грозным катам,

Каб сабе няшчасце не здабыць,

Вельмi мудра адплывае задам.

 

18.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5574     ВЫХАВАННЕ

 

Як у выхаваннi патураць,

Доля не становiцца iскрыстай,

Бо, калi без жалю моцна праць,

То заўжды бялiзна будзе чыстай.

 

19.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5605     БУКЕТ ЖЫЦЦЯ

 

Не пазнаць ў бутоне прыгажосцi,

Як яшчэ ён не пачаў цвiсцi.

Кветка дабрынi цi кветка злосцi

Можа у букет жыцця ўвайсцi?

 

22.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5625     БУРА

 

Пранеслась бура, аглядзеўся лес,

Ляжалi дрэвы, сцятыя вiхурам,

Ды не адчуў яе пагрозы бэз,

Бо рос ў зацiшку пад вялiкiм мурам.

 

26.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5626     ПАЎНОЧНЫ БОК

 

Ўсiм свецiць сонейка ласкава,

Лёг цень ад муру незнарок,

Цяпла нiколi не хапала,

Бо выбраў бэз паўночны бок.

 

26.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5636     НЕБЯСПЕЧНАЯ КРАСА

 

Ад красы душа заўжды ў пяшчоце,

Сэрца апануе неспакой,

Але небяспечна на балоце,

Бо схавана багна пад вадой.

 

28.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5638     МАГУТНАЯ РАКА

 

Нiводнага ў пачуццi астраўка,

I плынь яго раскiнулась ў прасторы,

Калiсьцi i магутная рака

Сканчае шлях свой у бязмежным моры.

 

28.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5641     ЦУДОЎНАЯ КРЫНIЦА

 

Не прыйдзецца пiць горкую тугу,

I лёсу нежаданаму скарыцца,

Не высахне ручай, як на шляху

Спаткаецца цудоўная крынiца.

 

28.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5651     ХЛЕБ З КВАСАМ

 

Прыемны смак у булачкi з iкрой,

Але бывае кепскi прысмак часам,

Бо у душы блукае неспакой.

Мо чорны хлеб прыемней есцi з квасам?

 

30.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5675     АГРЭСIЎНАЯ МЫШКА

 

Было шмат хваляванняў i маркот,

Сядзець ўвесь час прыходзiлась ў зацiшку,

Зусiм бяззубым стаў, нарэшце, кот,

Зрабiў тым самым агрэсiўнай мышку.

 

3.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5700     МЕДНЫЯ ТРУБЫ

 

Агонь няшчадны i халодную ваду

Пакiнуў ззаду i не зведаў згубы,

Ды ўсё ж галоўнае, каб не спаткаць бяду,

Як медныя прайсцi час прыйдзе трубы.

 

6.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5708     ГАЛОЎНАЕ

 

Цудоўны, нiбы мара, час вясновы,

Ды ён павабiў трохi i прайшоў,

Галоўнае для яблынь мець умовы,

Каб добрым апынуўся смак пладоў.

 

7.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5720     КВЕТКI РУЖ

 

У жыцця шляхоў занадта многа,

Але дзе найлепшы лёг для душ?

Каб не сустракалася трывога,

Лепш iсцi, дзе ззяюць кветкi руж.

 

9.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5723     СВАЯ АРБIТА

 

Рамонкi палявыя ў жыце,

Абрыдла iм свая мяжа,

Быць трэба на сваёй арбiце,

Бо востры серп страшней нажа.

 

9.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5731     НЕДАРЭЧНЫ ЖАЛЬ

 

Прыемней мерседэс i магiстраль,

Па сцежачцы iдзеш, як недарэка,

Ды гэта вельмi недарэчны жаль:

Зусiм не пагражае небяспека.

 

10.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5733     ВЕДЫ

 

Адрознiць як апеньку ад паганкi?

Памылка непапраўныя дасць беды.

Не зведаць каб пакуты ад падманкi,

Мець трэба не абы-якiя веды.

 

10.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5740     БОЖЫ ДАР

 

Квiтнеючае дрэва пладаносна,

Ўспрымаецца яно, як божы дар,

У садзе дрэва без пладоў нязносна,

Сячэ яго без жалю гаспадар.

 

11.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5743     ДУРНЕНЬКI РУЧАЙ

 

Ручай казаў незадаволена трысцю:

«Ад вас мне цень i горыч ад маркоты»,

Трысцё ў адказ: «Твайму спрыяем мы жыццю,

Бо высахнеш, дурненькi, ад спякоты».

 

12.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5744     ВЕЧНЫ РУХ

 

Куды бягуць бялюткiя аблокi,

I плынь нясе блакiтная рака,

I залатое сонца робiць крокi?

Чыя дае iм вечны рух рука?

 

12.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5757     СУМНАЯ ВОСЕНЬ

 

Вясной квiтнела яблынька, як цуд,

Налiць улетку яблыкi iмкнулась,

Увосень яны падалi у бруд,

Бо кожнае чарвiвым апынулась.

 

14.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5758     ПЯКУЧЫЯ МАРОЗЫ

 

Каб не былi чарвiвымi плады,

I восенню не лiць каб горка слёзы,

То змалада павiнны быць заўжды

Маленькiя пякучыя марозы.

 

14.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5759     УРОКI ЖЫЦЦЯ

 

Жыццё ўвесь час, за крокам крок,

Ўсё вызначае лепш прарокаў,

Каб жорсткi не пазнаць урок,

Мець веды трэба да урокаў.

 

14.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5767     НОРАЎ ЛЯСОЎ

 

Баран жадаў быць шэфам у ваўкоў,

Бо зведаў лугавыя ўсе дарогi,

Але iнакшы нораў у лясоў,

Ад барана засталiсь толькi рогi.

 

15.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5773     СЕЗОНЫ ЖЫЦЦЯ

 

Не паспела вясна аглянуцца,

Ўжо прабег лета дзiўнага цуд,

Днi асеннiя лашчыць iмкнуцца,

Ды чакае час зiмнiх пакут.

 

16.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5787     ВЯСНОВЫЯ ГРАХI

 

Цвет вiшань быў вясной увiшны,

Час для кахання дарагi,

Ды ураджай чырвонай вiшнi,

Схаваў вясновыя грахi.

 

19.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5796     КРЫНIЦА

 

Бясконца будзе чыстаю крынiца,

Калi з яе браць кожны дзень ваду,

Працяглы перапынак як здарыцца,

Вада ў ёй зацвiтае, на бяду.

 

19.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5812     КРЫНIЦА I РАКА

 

Як раса, вада ў ёй серабрыцца,

Дно яе з бялюткага пяску,

Ўсiх няздатна наталiць крынiца,

Спадзяванне толькi на раку.

 

21.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5815     ДЗЯКАВАЦЬ

 

Нясцiплых вельмi многа ёсць патрэб,

Ды мець iх трэба ўтаймаваць жаданне,

А дзякаваць лепш за надзённы хлеб

I, значна больш, яшчэ за iснаванне.

 

21.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5866     АСОБНЫЯ РУЧАI

 

Калi асобна рэчышчы прайшлi,

Заўжды iдзе мiж ручаямi спрэчка,

Не наталiць ад спёкi iм зямлi,

Злiлiсь бы, каб магутнай стала рэчка.

 

30.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5875     ЧАС ЗМЯНЯЕ

 

Адны нулi засталiсь ад iдэй,

Як жоўты лiст, яны у бруд упалi,

Змяняе час i моду, i людзей,

I цвёрдыя, як сталь, шляхi маралi.

 

31.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5881     IМКЛIВАЯ ВАДА

 

Журчыць iмклiвая вада,

Ёй песнi пець заўжды ахвота,

Калi сканчаецца хада,

Ў душы ўтвараецца балота.

 

1.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5885     РАННЯЕ ЦВIЦЕННЕ

 

Як кветкi хутка ў лузе зацвiтуць,

Яны у змозе пладаносiць,

Калi працэс цвiцення зацягнуць,

Няшчадна iх каса пакосiць.

 

1.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5892     КЛЕТКА

 

Хто кажа: «Ў пакараннi моц мая»,

Той вельмi памыляецца цi хлусiць,

Трымаць магчыма ў клетцы салаўя,

Да нельга заспяваць яго прымусiць.

 

2.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5893     НЕБЯСПЕКА

 

Казаць рашуча трэба толькі: «Не»,

Не мець каб ад благога шкадавання,

Iначай небяспека не мiне

Ад штучнага нягеглага кахання.

 

2.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5903     АПОРА

 

Я пункт прыдатны для апоры

Знайсцi дагэтуль не магу,

Разварушыць у змозе горы –

Няма ўжывання рычагу.

 

3.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5909     РАК

 

Нiколi не свiстаў рак на гары,

У прыказках шмат глупства аб вусатым,

Сядзiць цiхутка ён ў сваёй нары,

Але з яе вылазiць толькi задам.

 

3.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5918     МIНУЛАЯ БЯДА

 

Калi шлях цяжкi скончыцца знянацку,

Яго, як вельмi звыклага, шкада,

Падобны на бязвiнную ён цацку,

Стае ў мiнулым вабнаю бяда.

 

4.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5958     САГРЭЦЬ ДУШУ

 

Хай лепш песнi спявае сiнiца,

I сагрэе душу спакваля,

Бо балотам стаць можа крынiца,

Як чакаць ўсё жыццё жураўля.

 

11.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5963     УРАДЖАЙ

 

Раскiдаю сваё збожжа

Ва ўрадлiвую зямлю,

Яна справе дапаможа,

Я ўраджай, як цуд, люблю.

 

11.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5964     БАРАЦЬБА

 

Вецер моцны, як шалёны,

Напiнае парусы,

Ў барацьбы свае законы:

Шмат бяды, ды шмат красы.

 

11.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5975     КАЛЮЧКI

 

Цвiценню ружы час мiнае,

Пялёсткi ссыплюцца на дол,

Калючкi ружа пакiдае,

Каб драпаць цi зрабiць укол.

 

12.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5996     ТОНКАЯ ДУША

 

Чым душа пяшчотней i таней,

Тым жыццё дасць большыя пакуты,

Хаця часам радасцю кране,

Ўдосталь дорыць горкiя мiнуты.

 

15.06.2001

 

Апошні верш тэмы           Home Page     Змест

 

 

 

Сайт создан в системе uCoz