6. Вершы аб каханні

 

Анатолій Балуценка

http://ab24b.narod.ru

 

 

5005     ГЛУХIЯ НЕТРЫ

 

Спатканне зацягнулася да рання,

Туманы распаўзлiся па зямлi,

Сцяжыначкi пяшчотнага кахання

Мяне ў глухiя нетры завялi.

 

25.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5019     ВОЧЫ КАХАНАГА

 

Жыццё падарыла мне цуд,

I шлях стаў цудоўным дзявочы,

Ад цемры няма больш пакут:

Мне свецяць каханага вочы.

 

29.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5031     ШЛЯХI КАХАННЯ

 

Вядзе каханне шляхам ўзлёту

Або нязносных цяжкiх ран,

Бо лёс на шлях кiдае слоту,

Дождж, снег, пранiзлiвы туман.

 

31.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5042     ПЛЫНЬ КАХАННЯ

 

Прыйдзе каханне калi да пары,

Цяжка прайсцi яго школу:

Плынi нiяк не адолець гары,

Толькi збягае да долу.

 

2.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5061     УЛАСНАЯ ВIНА

 

Каханне – жыцця прыгажосць i аснова.

Ззяць будзе яно цi мiне?

Прыходзiць заўсёды ў душу выпадкова,

Знiкае па ўласнай вiне.

 

5.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5073     НАЙЛЕПШАЕ ПАЧУЦЦЕ

 

Ад спраў натхненне маю i ад слоў,

Бо ззаду засталося лiхалецце,

Бо грэе, нiбы вогнiшча, любоў,

Найлепшае з усiх пачуццяў ў свеце.

 

6.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5086     ПАЛАЦ З ЛЁДУ

 

I палац, i долю з мёду

Абяцаў каханы мой,

Апынуўся палац з лёду,

Бо кахаў мяне зiмой.

 

9.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5106     ЗАЛАТЫ ЧАС

 

Маладосць даўно за паваротам,

I яе уцех не паўтарыць,

Лепш не пакiдаць любоў на потым,

Залаты час даны, каб любiць.

 

13.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5115     КАХАННЕ ЎДАЛЕЧЫНI

 

Павернецца калi лёс бокам чорным,

Без зорак ночы i без сонца днi,

Стаць можна абыякава-пакорным,

Але каханне ўжо ўдалечынi.

 

15.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5116     ПРАЙСЦI ПА КАНАТУ

 

Лёс зменлiвы i непадобны ў каханнi,

Кахаць – па канату прайсцi,

Высока ляцiць журавель у чаканнi,

Сiнiца даецца ў жыццi.

 

15.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5129     ХАПАЛА СВЯТЛА

 

Былi буры i туманы,

Ды хапала нам святла,

Ад твайго кахання п'яны,

Хоць зiма ў жыццё прыйшла.

 

17.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5130     ЛАНЦУГI ШЛЮБУ

 

Да мяне каханне тлее,

Хай бы лепш кахаў другi,

Ды душа не разумее,

Што ёсць шлюбу ланцугi.

 

18.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5133     ПАВАРОТЫ ЖЫЦЦЯ

 

Жыццё на паваротах ставiць вехi,

I нават праз гады iх не забыць,

Ды больш той паварот дае уцехi,

Якi дазволiў песцiць i любiць.

 

18.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5136     ПЯШЧОТНЫ ПАЦАЛУНАК

 

Я не прашу твайго кахання, не прашу,

Як i раней, iдзi сваiм кiрункам,

Ды зберажы ад халадоў маю душу,

Сагрэй яе пяшчотным пацалункам.

 

19.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5155     БАЛЬЗАМ НА РАНУ

 

Каханне прыйдзе нечакана,

Аб гэтым не ведаеш сам,

Душа, як адкрытая рана.

Цi будзе ёй даны бальзам?

 

21.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5159     СЛЯДЫ КАХАННЯ

 

Сляды кахання снегам замяло,

I я не пазнаёмiўся з табою,

Чакаю, каб хутчэй прыйшло цяпло,

Хачу яшчэ сустрэць цябе вясною.

 

22.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5160     ЖАДАНАЕ ДА БОЛЮ

 

Каханне – нiбы кайданы,

Страчаеш канчаткова волю,

Але яму няма цаны,

Яно – жаданае да болю.

 

22.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5162     СУХI ЛIСТ

 

Любоў закружыць, нiбы лiст сухi,

Якi плыве бязвольна ўнiз па плынi,

Бязгрэшнай можа быць i мець грахi,

Ды рэчышча ўсё роўна не пакiне.

 

22.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5163     СПАКУСА

 

Спакусы. Іх безлiч ў жыццi,

Бясконца мiж iмi блуканне,

Ды каб асалоду знайсцi,

Адну трэба выбраць – каханне.

 

22.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5164     ЦАНА КАХАННЯ

 

Каханне падобна вiну,

I цягне к сабе, як прынада,

Ды хутка страчае цану,

Як надта яго забагата.

 

22.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5165     НЯЛЁГКАЯ НОША

 

I замець прыйдзе, i пароша,

Не ўсё ў гаi спеў салаўя,

Каханне – нялёгкая ноша,

Ды цягнуць яе, бо свая.

 

22.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5167     ЗГАС АГОНЬ

 

Рана вiхуры прынеслi марозы,

Iх адчувае далонь,

Лёдам становяцца думкi i слёзы,

Згас у кахання агонь.

 

23.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5169     НАВАЛЬНIЦА

 

Часта вясна сэрцу любая снiцца,

Подыхi цёплых вятроў,

Бо нечакана прыйшла навальнiца

I разбурыла любоў.

 

23.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5172     КВЕТКА КАХАННЯ

 

Хадзiла лясамi, палямi, лугамi,

Каб кветку кахання знайсцi,

Шмат кветак стаптала ў шляху пад нагамi,

Здараецца так у жыццi.

 

23.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5173     ПАПАРАЦЬ-КВЕТКА

 

Я чула аб дзiўнай, як цуд, асалодзе,

I ў нетры кахання зайшла,

Каб папапраць-кветку знайсцi пры нагодзе,

Спаткалась адна крапiва.

 

23.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5177     ЖЫЦЦЯЗДОЛЬНАСЦЬ

 

Чаму каханне гiне, як трава?

Бо зберагаць не ўмеў або не ўмела,

Яно павiнна жыць не год, не два,

Такiм быць жыццяздольным, нiбы дрэва.

 

24.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5178     ДБАЙНЫ КОМПАС

 

Каханне – дбайны компас у жыццi,

Каб аптымальны вызначыць напрамак,

Ўсё роўна, без яго куды iсцi,

Бо на шляху калдобiн шмат i ямак.

 

24.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5179     АХВЯРА БЕЗАДКАЗНАСЦI

 

Як без кахання згодная да шлюбу,

Сям'я не здатна быць магутнай парай,

А загадзя гатуецца на згубу,

Каб стаць ад безадказнасцi ахвярай.

 

24.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5282     ВЯСНОВЫ ДОЖДЖ

 

Дождж вясновы пралiваўся з хмары,

Сонца ззяла, не было тугi,

Халады змянiлi цалкам мары,

Сум ў душы, калi iдуць снягi.

 

13.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5189     ЧАРОМХАВЫ ХОЛАД

 

Бэз адцвёў, чаромха халадзiла,

Сэрца знемагае ад тугi,

Бо сваё каханне я згубiла,

Цвет яго зламаў сабе другi.

 

26.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5192     СПАЗНIЛАСЬ

 

Як ссохла ўсё ад спёкi, дождж пайшоў,

Ды ўжо бяда вялiкая здарылась,

Не здатна ашчаслiвiць i любоў,

Калi яна бяссорамна спазнiлась.

 

26.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5207     НЯСТРЫМНАЕ ЖАДАННЕ

 

Што лепей: восень, лета цi вясна?

Вясну прырода дала для кахання,

Пачуццi здатна абудзiць яна

I выклiкаць нястрымнае жаданне.

 

28.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5211     ПРЫГАЖЭЙШЫ

 

Дубы, як волаты, стаяць,

Ды вабiць моцны i вышэйшы,

Каханых проста выбiраць:

Хвалюе сэрца прыгажэйшы.

 

1.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5213     КАСЦЁР КАХАННЯ

 

Каханне урок дасць суровы

Цi ўзнёсласць ўздымае душу,

Ў кастры яго добрыя дровы

Або абэрэмак лаўжу.

 

1.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5214     ПАДАРУНАК

 

Дарую табе неба i лугi,

Шэпт рэчкi, ранкам сонечнае ззянне,

Багацце можа здатны даць другi,

Мой падарунак – палкае каханне.

 

2.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5215     ДЗЕВЯТЫ ВАЛ

 

Пачуццяў у душы – як хваль у бурным моры,

Але мацней усiх дзевяты вал,

Хвалюе моцна вельмi ў радасцi i горы,

Ды лепш, каб ён ў каханнi накрываў.

 

2.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5223     ЦI ПАКАХАЮЦЬ?

 

Шчасце схавалася дзесьцi ў тумане,

Як прамень сонца кране,

То туман хутка без следу растане.

Цi пакахаюць мяне?

 

2.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5228     АЗБУКА ЛЮБВI

 

Аднолькавая азбука любвi,

Ды iншую цяпер цалуе першы,

З другiм паўторна азбуку прайшлi,

Ён пiша прозу, дзе складалiсь вершы.

 

4.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5233     ХМЕЛЬ МЕДАВУХI

 

Я долю рашуча змяняю,

Больш квас журавiнны не п'ю,

Бо палка i шчыра кахаю,

Бо хмель медавухi люблю.

 

5.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5234     ЖАДАЛА СЭРЦА

 

Каханню свайму была рада,

Ды выбралi шмат аднаго.

У чым я цяпер вiнавата,

Што сэрца жадала яго?

 

5.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5238     ХОД ДУМАК

 

З добрых слоў сплятаюцца карункi,

Ў iх няма i ценю ад нягод,

Ды зусiм iнакшыя кiрункi

У каханнi мае думак ход.

 

6.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5244     ЗОРАЧКА

 

Зорачка, любая, мiлая

Вабiла цудам здалёк,

Доля прыйшла нешчаслiвая,

Нiшчыць агнём незнарок.

 

6.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5252     ЦУДОЎНЫ ПОСПЕХ

 

Сякерай не ладзяць гадзiннiк,

Каб поспех цудоўны прыйшоў,

Iнакшы спатрэбiцца чыннiк,

Пяшчоты жадае любоў.

 

8.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5258     ЗНЯВАГА

 

Душа пакутуе ад жорсткай знявагi,

Ад горкiх няправедных слоў,

Ды горай, калi не звяртае увагi

Каханы зусiм на любоў.

 

9.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5278     НЕАДКЛАДНАЯ СПРАВА

 

Пакiдаем каханне сваё на пасля –

Псiхалогiя кепская, стратная,

Муж пайшоў, хоць раней быў заўсёды каля,

Таму справа кахаць – неадкладная.

 

12.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5289     КРЫЛЫ КАХАННЯ

 

Нясуць, як лёгкi пух, кахання крылы,

Ды не заўжды прыходзiцца iх мець,

Пачуцце згасне, i не будзе сiлы

На вышыню жаданую ўзляцець.

 

14.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5290     ЦУД ПРЫРОДЫ

 

Агонь ў грудзях – сапраўдны цуд прыроды,

Калi яму палаць прыйшла пара,

Ён абыдзе любыя перашкоды,

Сагрэе або спапялiць да тла.

 

14.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5291     СЦЯЖЫНАЧКА КАХАННЯ

 

Вясна. Душа ў знямозе ад чакання,

Бо вёсны толькi дадаюць гады,

Вядзi мяне, сцяжыначка кахання,

Пайду, хаця не ведаю куды.

 

14.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5296     ПОДЛАСЦЬ

 

Жыццёвы шлях у нетрах заблукаў,

Ды неабходна разысцiся годна,

Кахаў, ды вельмi подла ашукаў,

Хай ненавiдзiць лепш высакародна.

 

15.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5301     КРЫЛЫ ЎЗНЁСЛАСЦI

 

Мне каханне прынесла i боль, i тугу,

Закахацца шчаслiва складана,

Адпачну i яшчэ зрабiць спробу змагу,

Складаць крылы узнёсласцi рана.

 

16.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5303     ЗАКОНЫ ПРЫРОДЫ

 

Ад кахання няма абароны,

Як i мураў для радыёхваль,

Ды вялiкай прыроды законы

Разбураюцца часам, на жаль.

 

16.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5321     ЖАДАНЫ НЕСПАКОЙ

 

Хоць кажаш «Не», як песня голас твой,

Лаўлю губамi палкае дыханне,

Прыйшоў да нас жаданы неспакой,

Здараецца заўжды так ад кахання.

 

17.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5338     ЗЗЯЛI ЗОРАЧКI

 

Ззялi зорачкi ўначы,

Слалася калоссе,

Ды каханне зберагчы

Мне не удалося.

 

20.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5339     УРОК КАХАННЯ

 

Каханне вельмi жорсткi дасць урок,

Ды сэрца прагна ў другi раз кахае,

Так да святла iмкнецца матылёк,

Хоць полымем i крылы абпякае.

 

20.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5340     IСКАРКА

 

Не запалiць запалкай дроў сырых,

Ад iскаркi сухiя загарацца,

Пяшчота ззяе у вачах тваiх,

Агонь ў душы прымусiць закахацца.

 

20.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5359     БЕРАГI КАХАННЯ

 

У кахання, як ў вялiкай рэчкi,

Ля вытокаў амаль разам берагi.

Плынь гадоў i хвалi бурнай спрэчкi

Аддаляюць бераг першы i другi.

 

24.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5362     МIЖ КРЫГ

 

Хiсткi човен у кахання,

Бо вяслуюць удваiх,

Здатны даць расчараванне,

Калi шлях iдзе мiж крыг.

 

25.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5370     ТОЛЬКI ПОПЕЛ

 

Хоць полымя i грэе, i натхняе,

Ля вогнiшча пабыць прыемна зноў,

Ды з часам толькi попел пакiдае,

Як полымя, гарачая любоў.

 

26.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5373     ЛIСТЫ КАХАННЯ

 

На душы цяпер спакой i цiша,

Хваляваў раней, як бура, ты,

Полымя лiсты кахання лiжа,

Любыя, пяшчотныя лiсты.

 

27.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5374     НIБЫ ЛЕТУЦЕННЕ

 

Спее непаметна за iмгненне,

Не пабачыць i не патрымаць,

Ды каханне, нiбы летуценне,

Здатна непаметна i знiкаць.

 

27.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5375     НЕ ГАРАЧЭЙ

 

Даўно прайшлi часы лучыны,

Ёсць электрычнасць для начэй,

Не печы грэюць, а камiны,

Ды не кахаем гарачэй. 

 

27.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5393     БЕЛАЯ ГАЛУБКА

 

Белая галубка, голуб шэры

У блакiце разам з ёй ляцiць,

Трэба мець пяшчоты шмат i веры,

Каб галубку белую любiць.

 

30.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5399     ДЗЯКУЮ ПРЫРОДУ

 

Сады квiтнеюць, шчасця асалоду

З гарачых вуснаў, нiбы з кветак, п'ю,

I за вясну я дзякую прыроду,

Магчымасць дала мне сказаць: «Люблю».

 

30.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5405     ПАХОДНЯ КАХАННЯ

 

Нi лiтасцi няма, нi спачування,

Халодны позiрк, хоць блакiт ў вачах,

Паходня згасла палкага кахання,

Што асвятляла мой жыццёвы шлях.

 

31.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5408     ВОГНIШЧА ЎНАЧЫ

 

Каханне i пяшчоту зберагчы

Заўжды дапамагаюць ночы значна,

Палае зырка вогнiшча ўначы,

А ўдзень яго амаль зусiм нябачна.

 

31.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5412     ЗАЛАТЫ НАРОГ

 

Араць глыбока к шчсцю або гору?

Душою без аратага знямог,

На сэрцы ты праклала мне разору,

Бо у кахання залаты нарог.

 

1.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5425     НЕДАСТАТКОВЫ АРГУМЕНТ

 

Калi развод сям'ю руйнуе ўшчэнт,

Сякуць пад корань i без хвалявання.

А мо недастатковы аргумент,

Мiнулым каб зрабiць сваё каханне?

 

2.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5450     ВЫПРАБАВАННЕ

 

Заўсёды лёс дае выпрабаванне,

Бо шчасце здабываюць ў барацьбе.

Адбудзецца пяшчотнае каханне

Або, як быццам, не было цябе?

 

4.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5456     НЕЧАКАНАЕ КАХАННЕ

 

Ляглi маршчыны на душу i на чало,

Але цяпер душа, як ў маладосцi,

Ка мне каханне нечаканае прыйшло,

Не ведае, што я кахаю, хтосьцi.

 

5.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5459     IСКРЫНАЧКА

 

Гарыць iскрыначка пачуцця,

Але аб полыме тужу,

Бо цеплыню хачу адчуць я,

Каб грэла вогнiшча душу.

 

6.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5460     ЛЮСТЭРКА НА ВАДЗЕ

 

Шчасце – як люстэрка на вадзе,

Толькi што ў iм блiкi сонца ззялi.

Ды спакой жаданы дзеўся дзе?

Разбурылi гладзь дашчэнту хвалi.

 

6.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5462     ЦЯЖКIЯ ПЫТАННI

 

Жыццё ставiць цяжкiя пытаннi,

I на iх няпроста даць адказ,

Ўсе яны – пра вады у каханнi,

Ды кахаць нiхто не вучыць нас.

 

6.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5471     ЛЮБОЎ

 

Не прадказаць i не суняць любоў,

Яна, як сонца ўлетку, ярка ззяе,

Цi тлее, як касцёр без добрых дроў,

Згасае i паволi дагарае.

 

7.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5472     ПАЖАРЫ КАХАННЯ

 

Забудуцца розныя справы i твары

Знаёмых калiсьцi людзей,

Не згаснуць былога кахання пажары

У хвалях бягучых падзей.

 

8.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5473     НIКОЛI

 

Бязмерна стан вабiць, i грудзi, i губы,

I хочацца шлях к iм шукаць,

Нiколi не станеш жаданы i любы,

Як будзе другога кахаць.

 

8.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5481     ГОРКIЯ ЎРОКI

 

Жыцця урокi горкiя вучу:

Той непрыгожы быў, той надта грубы.

Кахання, нават сцiплага, хачу,

Цяпер любы жаданы мне i любы.

 

9.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5485     ПЛЫНЬ КАХАННЯ

 

Як паводка – плынь кахання,

Бо здараецца вясной.

Дачакаюся прызнання

Або быць далей адной?

 

10.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5487     ПАВУЦIНКА

 

Заўжды здараецца замiнка,

Як на прыкмеце любых шмат,

Каханне – нiбы павуцiнка.

А як зрабiць з яе канат?

 

10.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5497     СВЕТ КАХАННЯ

 

Свет кахання, нiбы сонца, яркi,

Ў iм цяпла хапае i святла,

Дорыць ён чароўныя падаркi,

Толькi б сцюжа болей не прыйшла.

 

11.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5499     АБАВЯЗКОВЫ ПРЫСУД

 

Каханне – як дыктатар i тыран,

Улiчваць не збiраецца умовы,

Каб сэрца не пякло ад цяжкiх ран,

Прысуд яго заўжды абавязковы.

 

11.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5500     ВЕРШЫ АБ ШЧАСЦI

 

Каханне часам – нiбы ланцугi,

А хочацца пачуць аб шчасцi вершы,

Бо, як вясна, ў душу прыйшоў другi,

А цела у абдымках мае першы.

 

11.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5514     ЛЮБОЎНЫЯ IМГНЕННI

 

Не ведае прырода выключэннi,

Каханне трэба, як надзённы хлеб,

Чароўныя любоўныя iмгненнi

Датычацца i стойкiх незачэп.

 

13.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5521     ЦУДОЎНАЯ ЗНАХОДКА

 

Вясна падымае у грудзях паводку,

I музыка льецца без слоў,

Цудоўную даць яна ў змозе знаходку,

Якая завецца любоў.

 

14.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5522     ДЗIЎНЫ ЦУД

 

Каханне блукае далёка ў дарозе,

Душу можа з часам сагрэць,

Але уварвацца у сэрца не ў змозе,

Калi дзiўны цуд не сустрэць.

 

14.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5523     БЕЗ АГЛЯДКI

 

Вясна, убiраюцца ў кветкi раслiны,

Цвiтуць без аглядкi сады,

Няма лепш цябе больш на свеце жанчыны.

Мо сэрца адкрыеш мне ты?

 

14.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5537     САЛОДКАЯ ЗГАДКА

 

Любоў прайшлась, як па траве каса,

Салодкую пакiнула мне згадку,

Хоць мёду непазнаная краса,

Як чай папiў я з цукарам ўпрыглядку.

 

15.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5540     СУЧАСНАЕ

 

Сучаснае становiцца мiнулым

Ўжо праз хвiлiны, месяцы, гады,

Ды палкае каханне ў сэрцы чулым

Сучасным застаецца назаўжды.

 

16.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5543     ПУСТАЦВЕТ

 

Вясна, але сiвер такi, як зiмою,

I вiшням квiтнець бы не след,

Таксама змярзае каханне з табою,

Асыпецца, як пустацвет.

 

16.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5546     НЕЎМIРУЧА ЖЫВЕ

 

Не стрымаць забаронай каханне,

Бо яно неўмiруча жыве,

Перашкода не дасць спадзявання,

Моц паводкi плацiну прарве.

 

17.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5547     АГОНЬ КАХАННЯ

 

Агонь не толькi грэе, а знiшчае,

Калi спантанна ён пачне палаць,

Руiны за сабою пакiдае.

Агонь кахання. Як iм кiраваць?

 

17.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5548     МIЛЫ СЭРЦУ

 

Бязмэтна гiнуць матылькi ў агнi,

Бо абгараюць у iх крылы,

Ды ночы вабяць значна больш, чым днi,

Агонь кахання сэрцу мiлы.

 

17.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5550     ЖАДАННЕ ПАГРЭЦЦА

 

Дагарае вогнiшча кахання,

Полымя ў вугольчыках бяжыць,

Ды пагрэцца ёсць яшчэ жаданне,

Час прыйшоў агонь паварушыць.

 

17.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5552     ЗАПЫТАННЕ

 

Каб не мець расчаравання,

Боль душы не адчуваць,

Лепш адкрыта пра каханне

Прыгажуню запытаць.

 

17.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5555     «ТАК»

 

Была зiма, ты мне казала «Не»,

I моцнай сцюжай веяла у грудзi,

Ды хутка ўжо вясна цяплом дыхне,

I можа «Так» гучаць цудоўна будзе.

 

17.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5558     ЗОРНАЕ КАХАННЕ

 

Гаснуць зоркi, як прыходзiць ранне,

Хаця ярка ззялi уначы,

Нават вельмi зорнае каханне

Толькi ночы здатны зберагчы.

 

18.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5563     ПРЫЗЕМЛЕНАЯ ЛЮБОЎ

 

Ад воблака узнёсласць, не ад хмары,

Бо пойдзе дождж, вада збяжыць у роў,

Заўсёды не такая, як у мары,

Прыземлена ў сапраўднасцi любоў.

 

18.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5564     ГРОЗНЫЯ ВIХУРЫ

 

Няхай нясуцца грозныя вiхуры,

Галлё няхай ламаюць у дубоў,

Нiколi не руйнуецца ад буры

Сапраўдная пяшчотная любоў.

 

18.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5567     ПУСТАЦВЕТ

 

Вясна падарыла каханне i летам

Чакала салодкiх пладоў,

Але апынулась яно пустацветам,

З падманных складалася слоў.

 

19.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5572     УСМЕШКА

 

Усмешка – добры падарунак,

Не трэба лепшага шукаць,

Яна i палкi пацалунак

Каханне здатны зберагаць.

 

19.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5595     ЦЕНЬ НА ДУШЫ

 

На душу ляглi густыя ценi,

Хоць буяе кветкамi вясна,

П'ю тугу пакуты, тым не меней,

Бо ў каханнi чорная мана.

 

21.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5609     ЧАРОЎНЫ АКIЯН

 

Прыйдзе час, адкрыецца прастора

Ў радасны чароўны акiян,

Ён дасць змогу зведаць вельмi скора,

Што каханне – здрада i падман.

 

24.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5623     ГОРКА

 

Хай будзе цiкаваю праца,

Шмат добрых, адданых сяброў,

Ды горка адной заставацца,

Нiчым не заменiш любоў.

 

26.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5635     ЧАКАЮ

 

Мая душа напоўнiлась пяшчотай,

I грэе, нiбы сонейка, яе.

Чакаю з нецярпеннем i турботай,

Цi сонейка тваю душу кране.?

 

28.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5637     АГОНЬ ПАХОДНI

 

Ты позiркам паходню запалiла,

А вогнiшча не хочаш запалiць,

Агонь палае жвава i iмклiва,

Але паходня хутка прагарыць.

 

28.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5639     ПОКЛIЧ ПРЫРОДЫ

 

Як моцны поклiч у прыроды,

Сумненне пройдзе, знiкне страх,

Нягледзячы на перашкоды,

Праб'е каханне сабе шлях.

 

28.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5640     БАГАТЫ

 

Магчымы знаходкi i страты,

Ўсё можа здарыцца ў жыццi,

Ды станеш сапраўды багаты,

Як зможаш каханне знайсцi.

 

28.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5644     РУБIКОН

 

Каханне не прымае забарон,

Яго парыў мацней вясновай плынi,

Свой кожны пераходзiць Рубiкон,

У нетрах або сонечнай далiне.

 

29.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5645     ЦАНА КАХАННЮ

 

Саспеюць цi не плады дзiўныя летам?

Раскiнула кветкi вясна.

Цi цвет упадзе на зямлю пустацветам?

Якая каханню цана?

 

29.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5649     НАДЗЕЯ НА КАХАННЕ

 

Бясконца вабiць ўсё, чаго няма,

Хоць час змяншае моцнае жаданне,

Iдзе ў душу суровая зiма,

Не скончыцца надзея на каханне.

 

30.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5650     ПАМЫЛКА Ў КАХАННI

 

Памылак шмат ў дыктантах i ў жыццi,

Ў двух соснах часам доўжацца блуканнi,

Ды можна цяжкi лёс сабе знайсцi,

Калi памылка стрэнецца ў каханнi.

 

30.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5657     КРЫЛЫ КАХАННЯ

 

То ўсмешкай ласкавай запалiш надзею,

То позiрк халодны, як лёд,

На крылах кахання я лётаць умею.

Цi будзе сумесным палёт?

 

1.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5658     БЯЛЮТКIЯ КВЕТКI

 

Раскiнула вiшня бялюткiя кветкi,

Iх вецер псуе i мароз,

Ў каханнi шчаслiвы канец вельмi рэдкi,

Руйнуе яго жорсткi лёс.

 

1.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5712     СЛЯДЫ ПЯШЧОТЫ

 

Цвiтуць цяпер маёй вясны сады,

Пялёсткаў белы цуд пасля чакання,

Пяшчоты першай вабныя сляды

Перараслi ў сцяжыначку кахання.

 

8.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5724     ВЯСНОВАЕ КАХАННЕ

 

Вясной здавалась рэчка морам,

Але ў душу прыйшоў адчай,

Вясновае каханне з горам,

Бо мора стала, як ручай.

 

9.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5746     АДЗIНСТВА

 

Адзiн для аднаго на свет прыйшлi,

Бо быць iначай проста не павiнна,

Iснуюць у адзiнстве на Зямлi

Цудоўная жанчына i мужчына.

 

12.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5755     СЭРЦА ЗАКАХАНЫХ

 

Хоць ведаюць, што скончыцца паганым,

Бо прыклады падставы не даюць,

Непадуладна сэрца закаханым,

Замужжа клiча, i таму iдуць.

 

14.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5768     ЧАС ЗАВЯДАННЯ

 

Вясна падарыла каханне,

Ўраз лета пранеслась затым,

Яно ў смутны час завядання

Спадае лiстом залатым.

 

15.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5772     КВЕТКI КАХАННЯ

 

Цвiтуць амаль бясконца кветкi ружы,

I на купалле папараць ўначы,

Адных каханне безупынна кружыць,

Другiм яго нiяк не зберагчы.

 

16.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5782     СЦЕЖКА КАХАННЯ

 

Да шчасця сцежка або да бяды?

Iду, але наперад невядома,

Якiм каханне будзе праз гады.

Цi радасць прыйдзе, цi ад смутку стома?

 

18.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5785     ШТЫЛЬ

 

Зруйнаваць каханне здатна муры,

Каб адрэзаць свайго шчасця скрыль,

Бо яго мацуюць толькi буры,

Вельмi небяспечны яму штыль.

 

19.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5793     РУЖЫ КАХАННЯ

 

Мiнулi у маёй душы спаўна

Дажджы, вятры, мяцелiцы i сцюжы,

Душу сагрэла сонейкам вясна,

I расквiтнелi ў ёй кахання ружы.

 

19.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5798     РАКА КАХАННЯ

 

Няма нават астраўка,

Здзейснiлiсь жаданнi,

Паўнаводная рака

У маiм каханнi.

 

19.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5821     КЛЕЙ КАХАННЯ

 

Лёс раскалоўся на кавалкi

Ад доўгiх студзеньскiх завей,

Знайду вясною для папраўкi

Пяшчотнага кахання клей.

 

23.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5832     НЯМА АБАРОНЫ

 

Ад лома няма абароны,

Руйнуе любыя замкi,

Таксама мужчына ўлюбёны

Упарты ў каханнi такi.

 

25.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5853     ПАЦАЛУНАК

 

Цалаваў мяне палка другi,

Але быў, як цудоўны дарунак,

Сапраўды для душы дарагi

Сцiплы, iншы зусiм, пацалунак.

 

29.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5861     ДЗIВОСНАЯ ЛЮБОЎ

 

Iдзем зачараваныя па пожнi,

Квiтучая вясна вярнулась зноў,

Пакуль жывеш, не можа быць апошняй

Дзiвосная чароўная любоў.

 

29.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5867     ЧЫСТЫ ГУК

 

Гучыць ў душы чароўная струна,

Ёй чысты гук дае заўжды каханне,

Ды з часам рвецца цi хлусiць яна,

Нязванае прыйдзе расчараванне.

 

30.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5882     НЯПРОСТАЕ ЗАДАННЕ

 

Калi разбурыцца каханне,

Душу пачне агнём пячы,

Не вельмi простае заданне

Сваё каханне зберагчы.

 

1.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5886     ШЛЯХ КАХАННЯ

 

Заўжды сканчаюцца калiсьцi ўсе шляхi,

Такi канец любога пачынання,

Шкада, як скончыцца для сэрца дарагi

Цудоўны, як вясёлка, шлях кахання.

 

1.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5889     ВЫТОК

 

Ласкавы позiрк i усмешка, нiбы сонца,

Пяшчотных нават не патрэбна слоў,

Заўжды цяплом душу ахутваюць да донца,

Яны – выток, з яго плыве любоў.

 

2.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5912     ЦАНА КАХАННЯ

 

Усё каханне можна выпiць ўраз да дна,

Каб ўтаймаваць хутчэй ад спёкi прагу,

Але павольнаму каханню больш цана,

Яму аддаць надзейней перавагу.

 

4.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5920    ГАРАЧЫЯ ВIХУРЫ

 

Расплавiцца i камень можа ўраз,

Як хопiць у агня тэмпературы,

Ў каханнi сэрца пакарыць не час,

А моцныя гарачыя вiхуры.

 

5.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5948     ШЛЯХ ДА ЗОРАК

 

Ляцець да зорак цяжка i складана,

Бо добра бачны толькi шлях ўначы,

Хто пакахае шчыра i аддана,

Няшчадна крылы можа абпячы.

 

10.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5952     МАЛАНКI ПОЗIРКАЎ

 

Вясна, няма рамонак, выбраў рэшку,

Маланкi тваiх позiркаў лаўлю

I шчырую прыгожую усмешку,

А вусны самi шэпчуць: «Я люблю».

 

10.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5961     ПАВУЦIНКА

 

I ў моцнага кахання ёсць замiнка,

Ды ад яе пазбаўлюся наўрад,

Прыцягвае яно, як павуцiнка,

Лепш каб цягнула моцна, як канат.

 

11.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5966     НОВАЕ КАХАННЕ

 

Мiнулага кахання боль нашу,

Было нядобрым вельмi развiтанне,

Ачысцiць ў змозе ад пакут душу

Не слёз паток, а новае каханне.

 

11.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5967     ВЯСНОВЫ ГРОМ

 

Як гром вясновы, першае каханне

Душу хвалюе шчасцем зноў i зноў,

Пайшло ў нябыт зiмовае чаканне,

Наперадзе пяшчотнасць дзiўных слоў.

 

11.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5974     ПАЛЁТЫ Ў МАРАХ

 

Палёты ў марах я люблю,

Ды зноў пакуль што не лятаю,

З нябёс спусцiўся на зямлю,

Ты мне сказала: «Не кахаю».

 

12.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5977     ПАДЗЯКА

 

Хай падаюць камнi з нябёс,

Няхай ажываюць вулканы,

Ды я буду дзякаваць лёс,

Бо стаў ад кахання, як п'яны.

 

12.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5994     ХОЧАЦЦА КАХАННЯ

 

Як хлеба, хочацца кахання,

Душы пяшчотнай i рукi,

Змарылась цяжка ад чакання,

Пакуль яшчэ няма мукi.

 

15.06.2001

 

Апошні верш тэмы           Home Page     Змест

 

 

 

Сайт создан в системе uCoz