7. Вершы аб лёсах і долях

 

Анатолій Балуценка

http://ab24b.narod.ru

 

 

5014     ЖЫЦЦЁВАЯ СУПЫНКА

 

Ў нетры завяла мяне сцяжынка,

Вецер стогне ў шапках верхавiн,

Тут цяпер жыццёвая супынка,

Поруч толькi зоркi журавiн.

 

27.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5016     ЗОРКА

 

Зоркi свецяцца свечкамi ў люстры вады

На азёрах, у рэчцы, на моры,

Калi зорка заззяе ў жыццi сапраўды,

Не дадуць ёй нiколi прасторы.

 

28.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5018     ШЛЯХ У БАЛОТА

 

Ззяла сонейка ярка ў жыццi,

А цяпер дождж, туманы i слота,

Па сцяжыначцы трэба iсцi,

Што вядзе немiнуча ў балота.

 

29.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5025     ЛЁС ЗОРАК

 

Ў жыццi згараюць нават зоркi:

Палае вельмi зырка гмах,

I лёс у iх бясконца горкi,

Бо паўтараюць знiчак шлях.

 

31.01.2001

 

Home Page     Змест

 

5035     ПРЫГОЖЫЯ БУТОНЫ

 

Здавалась, што цудоўным будзе лёс,

Прыгожымi былi бутоны дужа,

Ды спёку хутка летнi час прынёс,

Заўчасна звяла, потым ссохла ружа.

 

1.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5040     ЛЁС КРАСУНI

 

Пiлавалi сасну для будовы:

Самым лепшым упасцi прыйшлось.

Заўжды лёс у красунi суровы:

Вабiць знiшчыць яе прыгажосць.

 

2.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5041     ГЛЫТОК ВОЛI

 

Лёс трымае моцна абцугамi,

Горка ад няволi i тугi.

Чаму лёс заўсёды з ланцугамi?

Глыток волi сэрцу дарагi.

 

2.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5066     ЗДАВАЛАСЬ

 

Травiнка расла на сыпучым пяску,

Здавалась няшчаснай i кволай,

Але не хадзiлi касцы за раку,

Каб ёй зрабiць долю суровай.

 

6.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5080     ПАКУТНIКI

 

Несправядлiва дзелiць долi лёс,

Не развязаць абрыдлiвыя путы,

Пакутнiкам ён шчасця не прынёс,

А дорыць толькi новыя пакуты.

 

8.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5081     ГОРАЙ АГНЯ

 

Доля выпала горай агня,

Душу абпякае i крылы,

I прыносiць пакуты штодня.

Каб вытрымаць, дзе знайсцi сiлы?

 

8.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5089     ХАПАЦЦА ЗА ПАВУЦIНКУ

 

Згiнае лёс да долу, як травiнку,

Калi часы нядобрыя прыйшлi,

Хапацца трэба i за павуцiнку,

Падняцца каб з забруджанай зямлi.

 

9.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5099     КУРЫНЫМ КРОКАМ

 

Прыемны ўзлёт, або хаця бы бег,

Ды рух яшчэ дасюль нябачны вокам,

Бо лёс марудна вельмi, як на грэх,

Iдзе наперад, ды курыным крокам.

 

11.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5101     САПРАЎДЫ

 

Спачатку мне здаваўся лёс салодкiм,

Бо ззяў ў праменях сонца, як рубiн,

Ды шчасце апынулася кароткiм,

Бо лёс сапраўды горкi, як палын.

 

11.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5111     СЛЁЗЫ НА СНЕЗЕ

 

Летнiх не будзе уцех,

Там, дзе няма месца згодам,

Падаюць слёзы на снег,

Хутка становяцца лёдам.

 

14.02.2000

 

Home Page     Змест

 

5146     АСЕННЯЯ СЛОТА

 

Прабегла вясна, i асенняя слота

Сустрэлася мне на шляху,

Сцяжыначка лёсу забегла ў балота,

I выйсця знайсцi не магу.

 

20.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5150     ПАЛАМАНЫЯ ЛЁСЫ

 

На сумным жыццёвым шляху гладкi лёд,

А часам ўзнiкаюць таросы,

Не можа быць цалкам шчаслiвым народ,

Як ёсць паламаныя лёсы.

 

21.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5158     ПРАВА ВЫБАРУ

 

Слёз не выплачу i не выпару,

Бачу мiлага толькi ў сне,

Але ёсць ў мяне права выбару,

З тых нялюбых, нягожых мне.

 

21.02.2001

 

Home Page     Змест

 

5222     ТРЭБА ВЯРНУЦЦА

 

Калi у нетры выпадкова

Завёў, нiбы Сусанiн, лёс,

Вярнуцца трэба, вось аснова,

Не лiць заўжды каб горкiх слёз.

 

2.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5225     АБЯЦАНКА

 

Увесну лёс мне крылы абяцаў,

Ляцець увышыню была ахвота,

Ўжо восень, але iх яшчэ не даў,

А дасць – палёту замiнае слота.

 

3.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5239     ЛЮБЫ ШЛЯХ

 

Шлях скончыўся для сэрца дарагi,

Ён быў жаданы i бясконца любы.

Засыпала мяцелiца шляхi,

Як выбраць той, што не вядзе да згубы?

 

6.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5241     ШЧАСЛIВАЯ ГЛЕБА

 

Расце каханне на шчаслiвай глебе,

Ды ёсць такая глеба не заўжды,

Жанчын шчаслiвых – нiбы зорак ў небе.

А колькi яшчэ ў небе чарнаты?

 

6.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5260     ЛЁСЫ

 

Здаралiся вельмi цудоўныя лёсы,

Аж крылы ад шчасця раслi,

Ляцець каб бясконца ў блакiт пад нябёсы.

Мой крочыць ўвесь час па зямлi...

 

9.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5266     АРЭЛI ЛЁСУ

 

Лёс разгойдвае арэлi,

Незалежны ён заўжды,

Хоць жадала ўдосталь белi,

Маю болей чарнаты.

 

10.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5297     НЯШЧАСНЫЯ ЛЁСЫ

 

Пiсаць аб шчасцi або аб бядзе,

Пра чорны бруд або блакiт нябёсаў?

Па-рознаму жыццёвы шлях iдзе,

Навокал безлiч ёсць няшчасных лёсаў.

 

15.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5298     ПРАЗ БАЛОТА

 

Сцяжыначку лёс мне праклаў праз балота,

Абапал дрыгва, шмат вады.

Цi вернуцца зноў i любоў, i пяшчота,

Цi будзе пакута заўжды?

 

15.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5299     НЕЖАДАНЫ ВЫНIК

 

Я на рамонках варажу штогод,

Цi знойдзецца мне мой наканаваны,

Хоць выпадае i шчаслiвы лот,

Але на справе вынiк нежаданы.

 

15.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5306     СЦIПЛЫ ЛЁС

 

Не заўсёды ружы на шляху

Раскiдае лёс занадта сцiплы,

Дае разам радасць i тугу,

Усмiхнецца цi ашчэрыць iклы.

 

16.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5319     СУРОВЫ ПЛУГ

 

Дарыў мне водар дзiўны луг,

Рамонкi радавалi ў полi,

Але, як кат, суровы плуг

Прайшоў бязлiтасна па долi.

 

17.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5341     ДРУГI ЛЁС

 

Здавалась, што вясна надзейна гаспадарыць,

Ды зноў ляглi бялюткiя снягi,

Хаця душа даўно аб светлым шчасцi марыць,

Ды лёс сустрэўся мне зусiм другi.

 

20.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5342     БУДОВА ЛЁСАЎ

 

Чорныя ночы i ясныя днi,

Радасць, усмешка i слёзы,

Стромкiя дрэвы i нiзкiя пнi –

Так збудаваныя лёсы.

 

20.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5365     ЛЁС СМЯЕЦЦА

 

Жадала сонейка, а лёс даваў iмжу,

Чакала шчасця сцiплага вясною,

Але снег лёг неспадзявана на душу,

Напэўна, лёс смяецца нада мною.

 

25.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5369     ПАГАНЫ ЛЁС

 

Здаецца, што сустрэўся лёс паганы,

Быў ў летуценнi велiчны прасцяг,

Ды невядома, быў бы ён жаданы,

Бо значна горшы мог бы быць працяг.

 

26.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5378     ЛЕПЕЙ

 

Пяшчоты хвалi лепш, чым хвалi сваркi,

Усмешка лепей, чым струменьчык слёз,

Ды не заўжды прыемныя падаркi

Дарыць у змозе нам свавольны лёс.

 

28.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5402     БУТОН

 

Куст ружы ссох, пасыпалiсь пялёсткi,

Здавалась, што чакае хуткi скон,

Ды лёс не быў к яму занадта жорсткi:

Як фенiкс з поплу, вырастаў бутон.

 

31.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5406     ДАРОГI

 

Пераблыталiсь нашы дарогi,

На iх радасцi шмат i тугi,

То бягуць, а то сцiшацца ногi,

Ды мне шлях не патрэбна другi.

 

31.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5409     КРУТЫЯ ПАВАРОТЫ

 

Як лёс крутыя робiць павароты,

То нечакана прыйдзе шмат турбот,

Хаця ад лёсу не чакаюць шкоды,

Ды можа не ўпiсацца ў паварот.

 

31.03.2001

 

Home Page     Змест

 

5413     ПЕРАМОЛАТЫЯ ДОЛI

 

Ад шчасця узлятала, як нiколi,

Гучаў ўрачыста Мендэльсона марш.

Адкуль жа перамолатыя долi?

Чаму з iх лёс гатуе часам фарш?

 

1.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5419     ДРАМА

 

Не дапамогуць рэкi горкiх слёз,

I аргументы кволыя таксама,

Хоць разбурыць самой уласны лёс –

Трагедыя або хаця бы драма.

 

1.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5433     ЦУНАМI ЛЁСУ

 

Лёс накацiўся, як цунамi,

Яго напрамак не змянiць,

Пакуль плыву, грабу рукамi.

Як ратавальны круг здабыць?

 

3.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5484     ДАЛЁКI ГАРЫЗОНТ

 

Цяжкiя i змучаныя крокi,

Ды iду, каб лёс сустрэць другi,

Вабiць сэрца гарызонт далёкi.

Мо за iм зусiм няма тугi?

 

9.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5490     ЛЁС УСМIХАЕЦЦА

 

Ўсё проста i вельмi складана,

Для шчасця заўжды шмат пагроз,

Але, хто кахае аддана,

Таму усмiхаецца лёс.

 

10.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5491     ПЕРАБЛЫТАЛIСЬ ШЛЯХI

 

Пераблыталiсь шчасця шляхi

Са шляхамi пакуты i болю,

Што нi спроба – шлях горкай тугi,

Лёс напоiць ёй шчодра i ўволю.

 

10.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5573     ЗАЛАТАЯ РЫБКА

 

Доля – нiбы рыбка залатая,

Здатна ўсiх шчаслiвымi зрабiць,

Але хто заўжды перабiрае,

У начоўках толькi будзе мыць.

 

19.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5583     ШЛЯХ ДА ДОЛI

 

Шлях вёў да долi не надта салодкай,

Ў сэрцы адвечны быў лёд,

Ды не пабачыла: за павароткай

Доля чакала, як мёд.

 

20.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5607     АБМЕЖАВАННI

 

Кот гуляць у змозе без пагроз,

На душы у мышкi часам горка,

Бо абмежаваннi даў ёй лёс,

Бо абрыдла, аж да болю, норка.

 

23.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5646     БЛIСКУЧЫЯ ЛЁСЫ

 

Заззялi на сонцы ранковыя росы,

Бо ў небе няма аблачын,

Хмурынкi змянiлi блiскучыя лёсы

Так хутка, як лёсы жанчын.

 

29.04.2001

 

Home Page     Змест

 

5846     ПУСТЫНЯ

 

Ў дуброву мяне думкi завялi,

Як быццам бы я лёсу гаспадыня,

Цудоўных месц ёсць многа на Зямлi.

Чаму ж вакол мяне заўжды пустыня?

 

28.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5847     САЛОДКI ЛЁС

 

I лёс салодкi часам горкi,

Кiдае чорны цень на твар,

Ўдзень сонца свецiць, ноччу зоркi.

Ды як пазбавiцца ад хмар?

 

28.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5848     ШЛЯХ ЛЁСУ

 

Чакала лёс я залаты,

Ды пад нагамi толькi слота,

Завёў шлях лёсу ў нiкуды,

I выйсця не знайду з балота.

 

28.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5858     ГОРДЫ ЛЁС

 

Непадуладны горды лёс

Змяняе часта свой кiрунак,

То пройдзе шляхам горкiх слёз,

То дасць чароўны падарунак.

 

29.05.2001

 

Home Page     Змест

 

5940     СЦЯЖЫНАЧКI

 

Бягуць сцяжыначкi па долi,

Але куды бягуць, куды?

Якая крочыць да патолi,

Імчыць якая да бяды?

 

8.06.2001

 

Home Page     Змест

 

5971     РУЧАЙ ШЧАСЦЯ

 

Як доля кепская здарыцца,

Журба пануе i адчай,

Бо згасне радасцi крынiца,

I шчасця высахне ручай.

 

12.06.2001

 

Апошні верш тэмы           Home Page     Змест

 

 

 

Сайт создан в системе uCoz